top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Posłańcy

Data

2023 - 2024

Inspiracją tego cyklu jest symbolika ptaka jako posłańca zwiastującego nadchodzące wydarzenia. Postać czarnego ptaka ma wiele powiązań w kulturach i wierzeniach na całym świecie. Kojarzy się go ze złymi wieściami, ale występuje także jako założyciel cywilizacji, symbol władzy, mądrości czy miłości rodzinnej.

bottom of page