top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Imaginarium

Data

2022

To cykl fantazyjnych kompozycji, nierzeczywistych abstrakcyjnych form bardzo luźno nawiązujących do pejzaży.

bottom of page